Алфа Кол:  Точните думи, Точният начин, Точното време!

  • Смятате ли,че е важно да знаете от какво се нуждаят Вашите клиенти, какво мислят за Вашата компания, за Вашия продукт/услуга?
  • Идеята да инвестирате малко, за да увеличите своя бизнес , като сте в контакт с клиентите си или увеличавате броя им , Ви се струва логична?

Ако отговора на горните въпроси е „ДА“то ние сме правилния партньор за Вас!

Позволете ни да сме тези, които ще превърнат проблемите Ви във възможности и се възползвайте от ползите, които ще се родят от това!

Основни услуги

Кампании Cross- sales и Up-Sales

Засилете връзката си със съществуващите Ви клиенти. Помислете какви продукти / услуги клиентите Ви използват досега, и им представете нови, платени или безплатни, така че да подобри опита на клиента с Вас и да извлече ползи от това партньорство.

Проучвания/ Анкети

Разберете какво Вашите съществуващи или потенциални клиенти търсят, кои са най- сериозните предизвикателства, които срещат и получете ключов демографски/ бизнес профил. Използвайте горепосоченото, за да подобрите предлагания от Вас продукт/ услуга и търговски подход.

Кампании за връщане на клиенти (Win-back)

Разберете причината, поради която неактивните Ви клиенти вече не правят бизнес с Вас, информирайте ги за последните новости , по- подходящи за тях продукти/услуги и им предложете правилните такива, покриващи техните нужди в този момент.

Retention кампании

Докажете,че Ви е грижа, като се свържете с клиентите си. Информирайте ги, че срока на ползване на услугата/ продукта е към края си. Предложете им нова, която ще пасне по- добре на нуждите им към днеша дата, анализирайки клиентското им поведение до момента.

Кампании за насрочване на срещи

Организиране на срещи с потенциални клиенти.

Вижте всички услуги
0години
Опит в този сектор
0контакта средно на ден
Разговаряли сме с 330 К уникални клиенти до този момент
0 минути на ден говорим по телефона
1.000.000 минути чисто време за разговори с клиенти до момента.

Ние обичаме да комуникираме също и чрез различни социални мрежи!